Çağdaş Öncü Okulları Logosu
 • Veli Bilgilendirme Sistemi

  Veli BilgilendirmeSistemi

 • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

  Telefon0224 232 34 00

 • FELSEFE KULÜBÜ

  FELSEFE KULÜBÜ

  Felsefe kulübünün en temel amacı, çağdaş ve demokratik toplum düzeninin gereği olan üretken, özgüvenli ve sorumlu insanın gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin ana dilini kullanma, yazma ve toplum önünde kendini ifade etme becerilerini geliştirmek; kişisel ve toplumsal sorunlara felsefi bir birikimle ve etik değerlendirmeler yaparak yaklaşmalarını sağlamak ve kültürel alanda yarışma ve başarı kazanma ruhunu desteklemektir. Bu bağlamda felsefe kulübü düşünme eylemini insana sunulan bir ayrıcalık olarak görmeyip, öğrenilip geliştirilmesi gereken bir nitelik olarak değerlendirmeye çalışır. Bunu sağlamak için de öğrencilerin düşüncelerini temellendirmelerine yönelik, bilinçli okuma, sorgulama, olaylara problematik açıdan bakmayı sağlayacak ortamı sunmayı hedefler. Düşünme ve iletişim becerilerine yönelik tartışmalarla; ufuk açıcı çalışmalar yürütmeyi hedefleyen felsefe kulübü aracılığı ile öğrenciler; düşünme alışkanlıklarını sorgulamayı, bildikleriyle yetinmemeyi, ülke ve dünya meselelerini akılcı yorumlamayı, yaşamın insanla ve doğayla bir bütün olduğunu fark eder. Bu çerçevede kulüp, çalışmalarını desteklemede film, resim, sergi gibi araçlardan yararlanarak hem felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisini kavramaya çalışır hem de bu araçları kullanarak yeni düşüncelerin üretilmesine katkıda bulunur.
 • ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİH KULÜBÜ

  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİH KULÜBÜ

  Tarihe ilgisi olan öğrencilerin seçebileceği bir kulüptür. Tarih biliminin yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kulüpte tarihsel bilgi ve birikimlerinin arttırılarak tarih konusunda yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanır. Bu sayede ulusal ve uluslararası projelere katılımın sağlanması, proje yarışmalarının sürecinin öğrenilmesi, grup çalışmalarına katılım, akran öğrenmenin aktif hale getirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda cumhuriyet değerlerine saygılı, demokratik hak ve özgürlüklerin farkında olan öğrenciler yetiştirilecektir.
 • MÜNAZARA KULÜBÜ

  MÜNAZARA KULÜBÜ

  Münazara bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlerle yapılan tartışmadır. Bu kulüpte münazara eğitimi verirken en temel hedefimiz Türkçeyi doğru ve etkili kullanıp kendini ifade edebilen, empati kurma gücü gelişmiş, olaylara farklı açılardan bakan sorgulayıcı, çağdaş ve öz güvenli bireyler yetiştirmektir. Münazara kulübü yıl boyunca okul içinde çalışmalarını sürdürecek Türkiye genelinde eğitimlere katılacaktır. Öğrencilerimiz turnuvalarda yaşıtlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak, sağlıklı tartışma ortamına dahil olarak farklılıklarla karşılaşmayı öğrenecektir.
 • İTALYAN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  İTALYAN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. “Bir lisan bir insan” dürtüsüyle yola çıkan kulüp, İtalyan kültürünü, eğitim hayatını, İtalyan mutfağını, sanat, moda, mimari ve sinemaya kadar İtalya halkında bilinmesi gerekenleri ve en başta dilini tanıtma amacı ile kurulmuştur. Bir kültürü tanımanın en güzel yolu o kültürü yaşamaktan geçmektedir. Kulüp bunu misyon edinmek üzere kurulmuştur. Böylece öğrencinin vizyonu geliştirilir, yabancı arkadaşlıklar kurdurarak iletişim becerileri artırılır. Üniversite için yurtdışı hedefleri olan öğrencilerin vizyonlarının gelişmesi sağlanır.
 • RUS KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  RUS KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. “Bir lisan bir insan” dürtüsüyle yola çıkan kulüp, Rus kültürünü, eğitim hayatını, Rus mutfağını, sanat, moda, mimari ve sinemaya kadar Rusya hakkında bilinmesi gerekenleri ve en başta dilini tanıtma amacı ile kurulmuştur. Bir kültürü tanımanın en güzel yolu o kültürü yaşamaktan geçmektedir. Kulüp bunu misyon edinmek üzere kurulmuştur. Böylece öğrencinin vizyonu geliştirilir, yabancı arkadaşlıklar kurdurarak iletişim becerileri artırılır. Üniversite için yurtdışı hedefleri olan öğrencilerin vizyonlarının gelişmesi sağlanır.
 • SATRANÇ

  SATRANÇ

  Bu kulüpte, çalışmalara yeni katılanlar, dönem sonuna kadar turnuva disiplinine uygun maç yapabilecek düzeye ulaşabileceklerdir. Satranç bilen öğrencilerimiz ise, turnuvalara katılarak deneyimlerini arttırabilecekler, okul takımımıza girmeye hak kazanan öğrencilerimiz okullar arasında yapılan turnuvalarda okulumuzu temsil edeceklerdir. Bu kulüpte bellek, karar verme yeteneği ve dikkati güçlendirme hedeflenmiştir. Satrancın sanatsal yanını da ön plana çıkararak, öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, düşünce disiplininin gelişmesini sağlamak amaçlanır.
 • MASTER ART

  MASTER ART

  Kulübün amacı görsel sanat tekniklerini kullanarak belirlenen projelere yönelik ürünler ortaya koymaktır. Bununla birlikte öğrenciler kendi özgün projelerini üretmeye elverişli bir ortam içinde bulundurulur. Kulüp öğrencileri belirlenen projelere uygun tasarımlar üretir ve buna uygun ürünleri hayata geçirir Projeler doğrultusunda süreç odaklı öğrenme, farklı kültürlerin sanatını tanıma ve işbirliği halinde çalışma kulübün genel amaçlarındandır.
 • TİYATRO KULÜBÜ

  TİYATRO KULÜBÜ

  Bir tiyatro oyununda başarılı olabilmek için, düşünmek, strateji geliştirmek ve planlama yapmak gerekir. Yaşamda başarı, hızla birlikte değişen şartlara hızla uyum ve anında tepki vermeye bağlıdır. Bunun için eski alışkanlıkları dışında düşünmek ve farklı bakış açılarına sahip olmak gerekir.
 • DESTINATION IMAGINATION

  DESTINATION IMAGINATION

  1982 yılında kar amacı gütmeden kurulan ve o günden bugüne milyonlarca katılımcının dahil olduğu, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Destination Imagination, ABD’nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede uygulanmaktadır.
 •     MUN ( MODEL UNITED NATION)

  MUN ( MODEL UNITED NATION)

  Kulüp, Birleşmiş Milletler Sisteminin bir modelidir. Model Birleşmiş Milletler kulübünde öğrenciler; Birleşmiş Milletler organizasyonun simülasyonu olan bir çalışma yaparlar. Kulüp çalışmalarında öğrenciler, BM delegelerinin rollerini benimseyerek vizyon ve misyonumuzda belirtilen “ Toplumsal Bilinç, Kültürel ve Uluslararası Bilinç “ kazanmak amacıyla günümüzün küresel sorunlarını izler.