Çağdaş Öncü Okulları Logosu
 • Veli Bilgilendirme Sistemi

  Veli BilgilendirmeSistemi

 • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

  Telefon0224 232 34 00

 • ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİH KULÜBÜ

  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİH KULÜBÜ

  Tarihe ilgisi olan öğrencilerin seçebileceği bir kulüptür. Tarih biliminin yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kulüpte tarihsel bilgi ve birikimlerinin arttırılarak tarih konusunda yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanır. Bu sayede ulusal ve uluslararası projelere katılımın sağlanması, proje yarışmalarının sürecinin öğrenilmesi, grup çalışmalarına katılım, akran öğrenmenin aktif hale getirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda cumhuriyet değerlerine saygılı, demokratik hak ve özgürlüklerin farkında olan öğrenciler yetiştirilecektir.
 • DESTINATION IMAGINATION

  DESTINATION IMAGINATION

  1982 yılında kar amacı gütmeden kurulan ve o günden bugüne milyonlarca katılımcının dahil olduğu, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Destination Imagination, ABD’nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede uygulanmaktadır.
 • TİYATRO KULÜBÜ

  TİYATRO KULÜBÜ

  Bir tiyatro oyununda başarılı olabilmek için, düşünmek, strateji geliştirmek ve planlama yapmak gerekir. Yaşamda başarı, hızla birlikte değişen şartlara hızla uyum ve anında tepki vermeye bağlıdır. Bunun için eski alışkanlıkları dışında düşünmek ve farklı bakış açılarına sahip olmak gerekir.
 • MASTER ART

  MASTER ART

  Kulübün amacı görsel sanat tekniklerini kullanarak belirlenen projelere yönelik ürünler ortaya koymaktır. Bununla birlikte öğrenciler kendi özgün projelerini üretmeye elverişli bir ortam içinde bulundurulur. Kulüp öğrencileri belirlenen projelere uygun tasarımlar üretir ve buna uygun ürünleri hayata geçirir Projeler doğrultusunda süreç odaklı öğrenme, farklı kültürlerin sanatını tanıma ve işbirliği halinde çalışma kulübün genel amaçlarındandır.
 • SATRANÇ

  SATRANÇ

  Bu kulüpte, çalışmalara yeni katılanlar, dönem sonuna kadar turnuva disiplinine uygun maç yapabilecek düzeye ulaşabileceklerdir. Satranç bilen öğrencilerimiz ise, turnuvalara katılarak deneyimlerini arttırabilecekler, okul takımımıza girmeye hak kazanan öğrencilerimiz okullar arasında yapılan turnuvalarda okulumuzu temsil edeceklerdir. Bu kulüpte bellek, karar verme yeteneği ve dikkati güçlendirme hedeflenmiştir. Satrancın sanatsal yanını da ön plana çıkararak, öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, düşünce disiplininin gelişmesini sağlamak amaçlanır.
 • RUS KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  RUS KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. “Bir lisan bir insan” dürtüsüyle yola çıkan kulüp, Rus kültürünü, eğitim hayatını, Rus mutfağını, sanat, moda, mimari ve sinemaya kadar Rusya hakkında bilinmesi gerekenleri ve en başta dilini tanıtma amacı ile kurulmuştur. Bir kültürü tanımanın en güzel yolu o kültürü yaşamaktan geçmektedir. Kulüp bunu misyon edinmek üzere kurulmuştur. Böylece öğrencinin vizyonu geliştirilir, yabancı arkadaşlıklar kurdurarak iletişim becerileri artırılır. Üniversite için yurtdışı hedefleri olan öğrencilerin vizyonlarının gelişmesi sağlanır.
 •     MUN ( MODEL UNITED NATION)

  MUN ( MODEL UNITED NATION)

  Kulüp, Birleşmiş Milletler Sisteminin bir modelidir. Model Birleşmiş Milletler kulübünde öğrenciler; Birleşmiş Milletler organizasyonun simülasyonu olan bir çalışma yaparlar. Kulüp çalışmalarında öğrenciler, BM delegelerinin rollerini benimseyerek vizyon ve misyonumuzda belirtilen “ Toplumsal Bilinç, Kültürel ve Uluslararası Bilinç “ kazanmak amacıyla günümüzün küresel sorunlarını izler.
 • MÜNAZARA KULÜBÜ

  MÜNAZARA KULÜBÜ

  Münazara bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlerle yapılan tartışmadır. Bu kulüpte münazara eğitimi verirken en temel hedefimiz Türkçeyi doğru ve etkili kullanıp kendini ifade edebilen, empati kurma gücü gelişmiş, olaylara farklı açılardan bakan sorgulayıcı, çağdaş ve öz güvenli bireyler yetiştirmektir. Münazara kulübü yıl boyunca okul içinde çalışmalarını sürdürecek Türkiye genelinde eğitimlere katılacaktır. Öğrencilerimiz turnuvalarda yaşıtlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak, sağlıklı tartışma ortamına dahil olarak farklılıklarla karşılaşmayı öğrenecektir.
 • BİYOLOJİ KULÜBÜ

  BİYOLOJİ KULÜBÜ

  Biyoloji içinde yaşadığımız dünyayı anlamamıza yardım eden en önemli bilim dalıdır. Biyolojiye ilgi duyan öğrencilerden oluşan kulüp, ileri düzeyde biyoloji araştırmalarını hedefler. Biyoloji laboratuvarında yapılacak deneylerle sahip olunan bilgi birikiminin somutlaşarak sağlamlaşması sağlanır. Yapılacak doğa gezileri ile kulüp öğrencileri farklı bakış açıları kazanacaktır. Çağdaş biyolojik araştırmaların inceleneceği kulüpte, biyolojinin dünyada geldiği en son noktalara uzanan yolculuklar yapılması amaçtır.
 • FELSEFE KULÜBÜ

  FELSEFE KULÜBÜ

  Felsefe kulübünün en temel amacı, çağdaş ve demokratik toplum düzeninin gereği olan üretken, özgüvenli ve sorumlu insanın gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin ana dilini kullanma, yazma ve toplum önünde kendini ifade etme becerilerini geliştirmek; kişisel ve toplumsal sorunlara felsefi bir birikimle ve etik değerlendirmeler yaparak yaklaşmalarını sağlamak ve kültürel alanda yarışma ve başarı kazanma ruhunu desteklemektir. Bu bağlamda felsefe kulübü düşünme eylemini insana sunulan bir ayrıcalık olarak görmeyip, öğrenilip geliştirilmesi gereken bir nitelik olarak değerlendirmeye çalışır. Bunu sağlamak için de öğrencilerin düşüncelerini temellendirmelerine yönelik, bilinçli okuma, sorgulama, olaylara problematik açıdan bakmayı sağlayacak ortamı sunmayı hedefler. Düşünme ve iletişim becerilerine yönelik tartışmalarla; ufuk açıcı çalışmalar yürütmeyi hedefleyen felsefe kulübü aracılığı ile öğrenciler; düşünme alışkanlıklarını sorgulamayı, bildikleriyle yetinmemeyi, ülke ve dünya meselelerini akılcı yorumlamayı, yaşamın insanla ve doğayla bir bütün olduğunu fark eder. Bu çerçevede kulüp, çalışmalarını desteklemede film, resim, sergi gibi araçlardan yararlanarak hem felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisini kavramaya çalışır hem de bu araçları kullanarak yeni düşüncelerin üretilmesine katkıda bulunur.
 • AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

  AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

  Bu kulüp, yeniliklere açık, eleştirel düşünebilen, takım çalışması yapabilen, zamanı etkili kullanabilen, problem çözme becerileri gelişmiş veya gelişmeye açık öğrencilerden oluşturulur. Çeşitli oyunlar aracılığıyla matematiğe eğlenceli bir pencereden bakılmaktadır. Öğrenciler matematiksel bilmeceler, sudoku, mangala, kakuru, işlem karesi, amiral battı, futoshik, hitori gibi takım oyunları ile tanışarak, çözüm üretme sürecinde bulunmaktadır.
 • YAZILIM VE ROBOTİK KULÜBÜ

  YAZILIM VE ROBOTİK KULÜBÜ

  Lise öğrencilerimizin geleceğin mesleği olan yazılım mühendisliğine ve robot teknolojilerine hazırlığı amacıyla oluşturacağımız kulübümüzde, öğrencilerimiz mühendislik becerilerinin yanı sıra oluşturdukları mekanizmaları programlayarak günlük hayatımıza yardımcı tasarımlar da oluşturabileceklerdir. Hazırlanacakları ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarında okulumuzu, ilimizi ve ülkemizi temsil edebileceklerdir. Kulüp müfredatında algoritma, kodlama, programlama, lego, robot tasarım, lego mühendislik gibi başlıklarda çalışma yapar.
 • MATEMATİK KULÜBÜ

  MATEMATİK KULÜBÜ

  Kulübümüzün en başlıca hedefi; matematiğe özel ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme, akıl yürütme, yorumlama ve sentez yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ileri seviyedeki matematik sorularının çözümünde gerekli yöntem, teknik ve teoremlerin bu öğrencilerimize kazandırılmasıdır. Ayrıca yıl boyunca önceden belirlenecek takvime ve kulüp yıllık çalışma programına uygun olarak Matematik Kulübü: - Matematik Genel Yetenek Yarışması - Matematik Öykü Yarışması - Matematik Oyunları Turnuvası - Matematik Bilimsel Proje Yarışması - Matematik Hikayeleri Video Gösterimi - Erasmus(KA2) Projesi - Aiesec Meet My Friend Projesi - Nesin Matematik Köyü ve Thales Matematik Müze Gezisi - Tubitak Olimpiyatlarına öğrenci hazırlanması etkinliklerin hedeflemektedir.
 • KİMYA KULÜBÜ

  KİMYA KULÜBÜ

  Kimyaya ilgi duyan öğrencilerin ileri düzeyde kimya çalışmaları içinde olması hedeflenmiştir. Kimyayı deneyerek, yaşayarak öğrenmek bu kulübün amacıdır. Kimyayı anlatarak, dinleyerek değil bir bilim adamı gibi özümseyerek anlamak amaçlanmıştır. Kimyada farklı bakış açıları kazandırmak, kimyaya gerçekten yeteneği olan öğrencilerimizden Türkiye’nin yeni Aziz Sancarlarını çıkarmak istiyoruz. Bilimsel dergi ve yayınların da takip edileceği kulüpte, laboratuvar ortamında ileri kimya çalışmaları yapılacaktır.
 • FİZİK KULÜBÜ

  FİZİK KULÜBÜ

  Bu kulüpte öğrencilerimiz belli bir program dahilinde ileri düzeyde fizik ile ilgili eğitimler alacaktır. Fizik dersine ilgi duyan öğrencilerden oluşan kulüp, ulusal veya uluslararası proje yarışmalarına katılmak amacını taşımaktadır. Fizik dersinden zevk alan, bu alanda gelişmeye açık öğrencilerimiz arasından geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacındayız.
 • İTALYAN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  İTALYAN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. “Bir lisan bir insan” dürtüsüyle yola çıkan kulüp, İtalyan kültürünü, eğitim hayatını, İtalyan mutfağını, sanat, moda, mimari ve sinemaya kadar İtalya halkında bilinmesi gerekenleri ve en başta dilini tanıtma amacı ile kurulmuştur. Bir kültürü tanımanın en güzel yolu o kültürü yaşamaktan geçmektedir. Kulüp bunu misyon edinmek üzere kurulmuştur. Böylece öğrencinin vizyonu geliştirilir, yabancı arkadaşlıklar kurdurarak iletişim becerileri artırılır. Üniversite için yurtdışı hedefleri olan öğrencilerin vizyonlarının gelişmesi sağlanır.