Çağdaş Öncü Okulları Logosu
 • alt
 • alt
 • Veli Bilgilendirme Sistemi

  Veli BilgilendirmeSistemi

 • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

  Telefon0224 232 34 00

“Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizli güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için sistematik olarak (Okul - Aile İşbirliği) ve profesyonelce sürdürülen psikolojik yardım hizmetleridir.”

Bu amaçtan yola çıkarak öğrencilerin gelişimlerini katkıda bulunacak, onları birey olarak hayata hazırlayacak, sosyal - duygusal - bilişsel - davranışsal tüm gelişim alanlarında destekleyecek çalışmalar yapıyoruz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi olarak yapılan her çalışmayı planlarken Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik anlayışından yola çıkıyoruz, tüm öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz.

ÖNCÜ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 • Uyum Sürecine Yönelik ÖNCÜ Çalışmalar
 • Öğrenciyi Tanımaya Yönelik ÖNCÜ Çalışmalar
 • Bireysel Psikolojik Danışmada ÖNCÜ Çalışmalar
 • Grupla Psikolojik Danışmada ÖNCÜ Çalışmalar
 • Eğitsel Rehberlikte ÖNCÜ Çalışmalar
 • Davranış Yönetiminde ÖNCÜ Çalışmalar
 • Yaratıcı Düşünmede ÖNCÜ Çalışmalar