Çağdaş Öncü Okulları Logosu
 • alt
 • alt
 • Veli Bilgilendirme Sistemi

  Veli BilgilendirmeSistemi

 • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

  Telefon0224 232 34 00

ÖNCÜ YABANCI DİL

Dil öğreniminde etkin ve başarılı olmak, tüm eğitim dallarında temel olarak kabul edilmektedir.

Yeni yüzyılla birlikte gelişen profesyonel alanlar, kişilerin artık sadece akademik bilgiyi değil bunun yanı sıra dili kullanarak daha pratik becerileri sergileyebilmelerine bakmakta ve işe alım süreçlerini bu şekilde yönetmektedir.

Öğrenmenin hiçbir zaman bitmeyeceğine inanan bir okul olarak Çağdaş Öncü Okulları, yeni nesil öğrencilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp birer dünya vatandaşı yetiştirebilmek ve değişen bilgiyi yakalamak adına hizmet içi ve dışı eğitimler alıp onlara daha fazla yardımcı olmayı hedefleyen alanında uzman bir ekibe sahiptir. Bunun getirisi olarak;

 • İlkokuldan liseye öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirirken aynı zamanda da onların Cambridge ESOL ve TOEFL sınavları gibi uluslararası sınavlarda başarı elde etmelerini sağlıyoruz. 
 • Sınıflarımızda ders anlatım tekniği olarak anlamlı ve fonksiyonel dil kullanımını destekleyen iletişimsel dil metotlarını ve 21. yüzyılın gerektirdiği teknolojik sistemleri kullanmaktayız. 
 • Yabancı dil programımızda öğrencilerimizin sosyal ve akademik dünyalarına uygun bilgi ve bağlam içeren konularla – CLIL (Konu ve Dil Entegre Edilmiş Eğitim) ile öğretilir. Dolayısıyla çocuklarımız yabancı dil öğrenirken bilim, tarih, edebiyat, coğrafya, siyaset, basın, spor gibi birçok alanı keşfetme ve inceleme şansı bulmakta; yabancı dili bilgiye ulaştırmakta bir araç olarak kullanarak kültürel farkındalıklarını artırmakta ve ufuklarını genişletebilmektedirler.
 • Yıl sonu değerlendirmesi olarak belirlediğimiz başarı kriteri, sadece yazılı testlerde başarılı olmakla sınırlı kalmamakla birlikte öğrencilerimizin edindikleri yabancı dili akademik her alanda başarı ile kullandıkları, ürettikleri, etkin sözlü ve yazılı anlatım becerileri geliştirdikleri bir düzeydedir.