Çağdaş Öncü Okulları Logosu
 • Veli Bilgilendirme Sistemi

  Veli BilgilendirmeSistemi

 • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

  Telefon0224 232 34 00

ÖNCÜ REHBERLİK

Okulumuzun psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi, gelişimsel rehberlik anlayışını benimsemektedir. Hedefimiz, öğrencilerimizi en iyi şekilde tanıyarak bireysel farklılıklarına göre kendilerini keşfetmelerine yardımcı olmak; ilgi ve yeteneklerinin farkına varması konusunda onlara yol göstermektir. Okulumuzda 12 PDR öğretmeni yanında ayrıca bir kurum psikoloğumuz bulunmaktadır.

Öncü rehberlik servisi olarak ;

 • Öğrencinin kendini tanıması
 • Sorun çözme becerileri kazanması
 • Empati ve özgüven duygusunu geliştirmesi
 • Alan ve kariyer seçiminde doğru kararı alması
 • Verimli çalışma alışkanlarını kazanması
 • Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde yürütebilmesi
 • Önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde gerek grup gerekse bireysel olarak her öğrenciye ulaşması

gibi nitelikli çalışmaları amaç edinmiştir. Oryantasyon sürecinde aramıza yeni katılan öğrencilerimizin uyum sürecini kolaylaştırmak adına, öğrencilerimize hem okulun fiziki yapısı tanıtılıp hem de genel işleyiş anlatılmaktadır.  Rehberlik servisi çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütmektedir. Çalışma prensibimiz okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanmaktadır. Veliler ile yakın ilişki içerisinde yer alarak (veli görüşmeleri) öğrenci gelişimini her alanda en üst düzeyde tutmak ana hedeftir. Öğrencilerimiz, yapılan bireysel görüşmeler ve çeşitli rehberlik etkinlikleri ile etkin iletişim kurma, karar verme, problem ve çatışma çözme gibi becerileri geliştirmektedirler.

Okulumuzun psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi öğrencilerimizin insan ilişkilerinde başarılı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla içinde bulunduğu durumu değerlendirmesine yardımcı olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, özel durumlara yönelik öğrenci ile ortak hareket planı belirleyebilmek ve uygulanması sırasında destek vererek akran danışmanlığı yapmaktadır. Tüm bu duygusal ve psikolojik durumların değerlendirilmesinin yanında öğrencilerimizin sınava hazırlık aşamasının sağlıklı yönetilmesi rehberlik birimi tarafından koordine edilmektedir. Sınavlara hazırlık sürecinde ,sıklıkla karşımıza çıkan motivasyon kaybı ile baş etmelerine yönelik olarak hem grup hem de bireysel rehberlik görüşmeleri yapılmaktadır. 

Öğrencilerin İlgi, yetenek ve akademik başarı grafiği analiz edilerek gelecek odaklı mesleki yönlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu süreçte öğrencilerimizin daha sağlıklı seçimler yapabilmesi için meslek tanıtım seminerleri ve üniversite gezileri düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin dönemsel gelişim özellikleri göz önüne bulundurulduğunda her kademede alanında uzman farklı rehber öğretmenler bulunmaktadır. Planlı ve programlı bir çalışma disiplini ile ilerleyebilmeleri için rehber öğretmenler tarafından haftalık çalışma programı hazırlanmaktadır. Öğrencilerin koç öğretmenleri ile bu akademik program takibi ve günlük bireysel ödevlendirmeleri yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin bu yolculuğunda amacımız sosyal ve akademik yönden ÖNCÜ bireyler yetiştirmektir.