Çağdaş Öncü Okulları Logosu
  • alt
  • alt
  • Veli Bilgilendirme Sistemi

    Veli BilgilendirmeSistemi

  • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

    Telefon0224 232 34 00

Kişiler Arası İletişim Becerileri

Kişilerarası doğru iletişimde sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi her iki tarafın da birbirini doğru bir şekilde anlayabilmesiyle olabilmektedir. Yani mesajın doğru bir şekilde karşımızdaki kişiye ulaşması ile mümkündür. Bu durum birbiri ile etkileşim halinde olan tüm toplum birimleri için geçerlidir.(okulda, evde, işte) İletişimin daha sağlıklı olması için konuşulanların ya da mesajın farklı şekilde alıcıya ulaşmaması gerekir.

İletişimde sözel ifade dışında, beden dili, yüz ifadesi, hatta sesimizin tonu bile söylediğimizden daha fazlası hakkında bilgi verir. Bu yüzden iletişimde kurulan cümleler seçilen kelimeler ve hatta ses tonu çok önemlidir. Örneğin iş yaşantısında yöneticimizle konuşurken kullandığımız ses tonu ile eşimiz ya da çocuğumuzla konuşurken kullandığımız ses tonu farklıdır.

Etkin dinleme de kişilerarası iletişimde çok önemli bir yere sahiptir. Etkin dinlemede mesajı gönderen kadar mesajı alan kişinin de aktif olması ve sadece dinlemek değil dinlediğini de hissettirebilmesi gerekir. Etkin dinleme, iletişim kuran kişiler arasında sıcak bir ilişki geliştirir. Duyulduğunu ve anlaşıldığını bilmek iletişimi sürdürmek adına çok önemlidir. Kurulan göz teması, anlattıklarını dinlerken sadece onunla ilgilenmek başka şeylerle ilgilenmemek de kişiye dinlendiğini hissettirir. Etkin dinleme, güven duyulacağı için kişinin rahat ve net bir şekilde kendini ifade etmesini sağlar. Tüm bunları ev ortamına göre değerlendirirsek, etkin dinleme çocukları, anne babalarının söyledikleri ve düşündüklerini dinlemeye daha istekli yapar.

Ailesiyle olan iletişim, çocuğun dünyasında büyük önem taşır. Anne-baba çocuk üçgeninde sağlıklı bir iletişim, ancak tarafların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmaları ve başarılı bir diyalog kurabilmeleri halinde sorunlarına çözüm bulmalarıyla mümkündür. Çocuğun problem yaşadığı zamanlar anne ve babaların etkin dinlemesi için en uygun zamandır. Etkin dinlemede önemli olan mesajın kişiye doğru ulaşmasıdır. Yani anne ve babaların çocuğun söylemek istediğini doğru bir şekilde anlayabilmesi gerekir. Tüm bunların yanı sıra etkin dinleme bazen çocuğun değiştiremeyeceği bir durumu kabul etmesine yardım eder. Çocuğun duygularını dile getirmesine, içini boşaltmasına destek olur ve böylece çocuk onu dinleyenin duygularını kabul ettiğini hisseder.

Etkin dinleme çocuğu kendi kendine düşünmeye, sorununa kendi tanısını koymaya, çözümlerini bulmaya yönlendirir ve çocuğa güven duygusunu hissettirir. Güven duygusu gelişen çocuk, yaşadığı sıkıntıları ya da güzel anılarını daha rahat paylaşır. Aile içinde sağlanan ve güvene dayalı uygun iletişim yolları çocuğun yaşı ilerledikçe yaşanabilecek sıkıntıları da minimuma indirir. Çünkü yaşı ilerledikçe merak ettiklerini sağlıklı bir şekilde öğrenmesi adına da bir adım atılmış olur. Böylece çocuk merak ettiklerini arkadaşlarına sorarak ya da internet kullanımı sonucunda doğru ya da yanlış bir biçimde öğrenmek yerine ailesine gidip, onlara sorabilir. Böylelikle merak ettiklerine daha sağlıklı bir yoldan ulaşmış olur.

“ Etkili anne baba olma eğitiminin amacı, anne babaların çocuklarla olan konuşma alışkanlıklarını değiştirmeleri ve çocuklarını dinlemeye başlamalarını sağlamaktır. ”

Yasemin DİLEKAY

Öncü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Koordinatörü

Kaynakça

Gordon, Thomas (2003), Etkili Ana Baba Eğitimi ; İstanbul.

Yavuzer, Haluk (2002), Ana-Baba Çocuk ; İstanbul.

  • Paylaş